Moderne Englische Zwergkämpfer

f0448607-e787-43c8-ad4b-ab1421e49ed7 HSS Bischofsheim hv 96 E HSS Bischofsheim sg 95E Moderne engl. Zwergkämpfer HSS 2012 2 Moderne engl. Zwergkämpfer HSS 2012
Zwergkämpfer 45. HSS 2011 in Burg von Holger Schellschmidt 005 Zwergkämpfer 45. HSS 2011 in Burg von Holger Schellschmidt 003 Zwergkämpfer 45. HSS 2011 in Burg von Holger Schellschmidt 004 Moderner Englischer Zwergkämpfer 0,1